Privatlivspolitik

Sådan håndterer DR dit bidrag

• Når du uploader fotos til Fantastiske Fodboldfester, skal du udfylde en formular med dit navn, e-mail med mere.

• Når du deler indhold på sitet accepterer du, at det uploadede indhold og de af dig afgivne personoplysninger registreres og opbevares af DR og DR’s databehandler med det primære formål at opbevare indholdet, som DR kan udvælge til brug på DR’s medier og platforme. Databehandleren registrerer og behandler udelukkende persondata på DR’s vegne for at indholdet kan anvendes af DR, og databehandleren kan således ikke selvstændigt råde over disse.

• Sekundært anvendes dit navn og e-mailadresse, hvis DR eller partnerne (Mary Fonden, DBU og Østifterne) har behov for at kontakte dig angående indholdet.

• Når du uploader et billede, hvorpå der er genkendelige personer, indestår du for at have indhentet specifikt samtykke fra disse til, at du kan dele indholdet med DR. Hvis det er børn og unge (under 18 år), som er afbilledet, skal du have samtykke fra forældremyndighedsindehaverne

• Når du deler indhold med DR, accepterer du, at DR opnår en tidsubegrænset og vederlagsfri non-eksklusiv ret til alene eller i samarbejde med partnerne (Mary Fonden, DBU, Østifterne) at anvende indholdet på alle måder og ved hjælp af alle nuværende og fremtidige tekniske metoder på partnernes medier samt på partnernes platforme, herunder på deres hjemmesider samt på deres sider og kanaler på sociale medier og på YouTube.

• Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger i 12 måneder. Dine personoplysninger slettes efter 12 måneder.

• Retten til at trække samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

• DR er ikke forpligtet til at anvende dit indhold.

• DR krediterer dig som bidragsyder og ophavsretshaver i overensstemmelse med, hvad god skik kræver.

• Du skal være minimum 18 år for at uploade indhold.

• Når du deler indhold med DR, indestår du for, at det indsendte indhold ikke krænker andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, således at ingen kan gøre krav gældende i anledning af DR’s anvendelse af indholdet. Du må derfor f.eks. ikke uploade billeder taget af en anden, medmindre du klart kan påvise, at fotografen har givet tilladelse til DR’s brug af billedet. Venligst bemærk, at du som følge af ovennævnte skal friholde DR for ethvert krav (herunder rimelige advokatomkostninger, sagsomkostninger mv.) fra tredjemand i forbindelse med DR’s brug af det uploadede indhold, medmindre et sådant krav
skyldes DR’s forhold.